Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu przejęli we wtorek 8 lutego od strony niemieckiej dziewięcioosobową rodzinę obywateli Afganistanu. Cudzoziemcy wcześniej starali się w Polsce o ochronę międzynarodową.

Rodzice w wieku 48 i 50 lat oraz siedmioro ich dzieci w wieku od 10 do 24 lat przekazani zostali funkcjonariuszom Straży Granicznej ze Zgorzelca przez niemieckie służby. Obywatele Afganistanu starali się o ochronę międzynarodową w Polsce, zatem zgodnie z przepisami zostali przekazani przez służby niemieckie do naszego kraju.

Jak ustalili funkcjonariusze SG z placówki w Zgorzelcu, cudzoziemcy na Białoruś przylecieli w czerwcu ubiegłego roku, by następnie niezgodnie z prawem przekroczyć granicę i dostać się na terytorium Polski. Po nielegalnym przekroczeniu granicy zostali zatrzymani, a sąd zadecydował o ich umieszczeniu w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. Następnie funkcjonariusze Straży Granicznej przyjęli od rodziny wniosek o objęcie ich ochroną międzynarodową na terytorium Polski. Na początku sierpnia Szef Urzędu ds Cudzoziemców zwolnił cudzoziemców ze strzeżonego ośrodka. Tego samego dnia cudzoziemcy, wynajętym busem udali się do Monachium gdzie złożyli wniosek o azyl.

Z uwagi na wyjazd cudzoziemców z naszego kraju prowadzone wobec nich postępowanie zostało umorzone.

Po przekazaniu z Niemiec, Afgańczycy ustalili między sobą, że nadal chcą przebywać na terenie Unii Europejskiej i złożyli pisemne oświadczenie o podjęcie na nowo umorzonego postępowania uchodźczego. Cudzoziemcy zostali pouczeni, że do czasu zakończenia postępowania w ich sprawie mają obowiązek przebywania w ośrodku znajdującym się w Podkowie Leśnej.

Opr. Joanna Konieczniak