Właśnie dzisiaj, przy okazji obchodzonego 15 maja Międzynarodowego Dnia Rodziny, wielu pracodawców biorących udział w akcji "Dwie godziny dla Rodziny" skróci czas pracy swoich podwładnych o symboliczne 2 godziny, by zainspirować pracowników do spędzania czasu z bliskimi.

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem "Wspomnienia łączą pokolenia". Organizatorem i inicjatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Humanites. Głównym celem akcji jest pogłębianie więzi międzypokoleniowych i budowanie tożsamości młodego pokolenia oraz relacji rodzinnych.

W ubiegłym roku w akcji wzięło udział kilkaset polskich i międzynarodowych firm, dużych grup kapitałowych oraz instytucji publicznych. Spośród świebodzińskich firm udział w przedsięwzięciu w tym roku zadeklarowało SECO/WARWICK.

Honorowy patronat nad inicjatywą objęła żona Prezydenta RP Anna Komorowska. Akcja uzyskała również poparcie Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Międzynarodowy Dzień Rodziny w 1993 roku. Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania została założona 7 lat później przez grupę zaangażowanych zawodowo rodziców. Jej głównym celem jest wsparcie współczesnej, zapracowanej rodziny w kontekście budowania zdrowych, trwałych więzi w rodzinie oraz kształtowania rozwoju młodego pokolenia i jego systemu wartości, biorąc pod uwagę szereg wyzwań dzisiejszego świata, takich jak nadmiar informacji, konsumpcjonizm, wszechobecną agresję i ciągłe życie w biegu.

--
Opr. Daria Skowronek, fot. mamrodzine.pl