Kolumbaria coraz częściej stają się miejscem pochówku naszych bliskich. Pełnią funkcję zbiorowego grobowca dla kilkunastu lub kilkudziesięciu zmarłych. Najczęściej mają formę budowli w postaci ściany. Kolumbaria bywają także częściowo lub całkowicie zagłębione w ziemi, gdzie nisze z urnami zakryte są małymi płytami nagrobnymi - i ta forma staje się kompromisem pomiędzy pochówkiem urnowym, a tradycyjnym, przez lata stosowanym w naszym kraju.

Czy na cmentarzu komunalnym w Świebodzinie powinno wprowadzić się podobne rozwiązania?