Straż GranicznaFunkcjonariusze z Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymali siedem osób poszukiwanych listami gończymi.

Zatrzymani to siedmiu mężczyzn w wieku od 21 do 52 lat. Poszukiwani byli za kradzieże, kradzieże z włamaniem, oszustwa, posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych.

W przypadku czterech zatrzymanych organ poszukiwawczy zezwolił na odstąpienie od doprowadzenia do aresztu lub zakładu karnego pod warunkiem zapłaty grzywny. Natomiast pozostałych trzech mężczyzn po sporządzeniu dokumentacji przewieziono i osadzono w najbliższym areszcie śledczym.

--
Opr. Magdalena Tomaszewska, fot. SG