Zgodnie z nową ustawą jednodniowe ćwiczenia rezerwistów są jedną z kilku form powołania do wojska. Obowiązująca od 23 kwietnia 2022 roku Ustawa o Obranie Ojczyzny dzieli służbę w rezerwie na dwa rodzaje - pasywną i aktywną.

Pasywną rezerwę tworzą poborowi, którzy kiedyś przeszli kwalifikację wojskową, ale nie odbyli czynnej służby wojskowej; osoby, które mają jakikolwiek kurs wojskowy ale nie złożyły przysięgi wojskowej; osoby, które złożyły przysięgę wojskową, mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej i nie są zainteresowane służbą w wojsku.

Rezerwiści pasywni mogą być powoływani na jednodniowe, krótkotrwałe, długotrwałe, rotacyjne ćwiczenia wojskowe oraz mogą je odbywać w formie wsparcia akcji w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.

10 grudnia bramę 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, w dwóch garnizonach przekroczyło prawie dziewięciuset rezerwistów. Zgodnie z procedurami zostali sprawdzeni, zapoznani z obowiązującymi przepisami i wcieleni w szeregi brygady. Podczas kilku godzin ćwiczeń, rezerwiści poznali tradycję zmotoryzowanych, etatowy sprzęt będący na wyposażeniu jednostki wojskowej oraz specyfikę służby na poszczególnych batalionach.

Opr. por. Anna Dominiak, fot. st. szer. Patryk Szymaniec