W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie nadzwyczajne Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wojewoda wspólnie ze służbami omówił sytuację hydrologiczną na rzekach województwa lubuskiego.

Podczas posiedzenia przeanalizowano prognozy stanu wód w dorzeczu Odry oraz przygotowanie służb do szybkiej reakcji w przypadku lokalnych podtopień. W ocenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w chwili obecnej nie występuje zagrożenie powodzi, a lokalne podtopienia mogą mieć miejsca w międzywałach zabezpieczających koryto Odry, które nie obejmuje terenów zamieszkałych.

Sytuacja hydrologiczna w województwie lubuskim jest na bieżąco monitorowana. Służby zwracają uwagę, aby w obszarze międzywala nie pozostawiać bez dozoru zwierząt hodowlanych i maszyn rolniczych.

--
Korespondencja, inf. prasowa, fot. Waldemar Roszczuk