W Internecie dostępna jest już wyszukiwarka miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym w Świebodzinie, a także pozostałych cmentarzach zlokalizowanych na terenie gminy Świebodzin.

Wyszukiwarka pozwala wyznaczyć drogę od dowolnej bramy wejściowej do miejsca spoczynku wyszukiwanej osoby. Na stronie zawarte są również informacje odnośnie wyszukiwania mogił, mapa cmentarza, dokumentacja z uchwałami Rady Miejskiej dotyczącymi świebodzińskich nekropolii oraz cennik opłat za korzystanie z gminnych cmentarzy komunalnych.