Chrzest wiary - fot. W. RoszczukW ubiegłą niedzielę w Kościele Zielonoświątkowym w Świebodzinie odbyła się uroczystość chrztu wodnego. Chrzest przyjęło ośmiu katechumenów.


W kościele zielonoświątkowym, Chrztu Wiary dokonuje się poprzez zanurzenie w wodzie zgodnie ze znaczeniem greckiego słowa "baptidzo", używanego w Piśmie Świętym na określenie chrztu. Chrzest może przyjąć osoba, która wcześniej uwierzyła w Jezusa Chrystusa.

Niedzielne kazanie wygłosił Marian Rogowski z Fundacji Jezus Christ Security. Wyjaśnił w nim, że przyjęcie chrztu możliwe jest dzięki spełnieniu podstawowego warunku, którym jest świadome poddanie swojego życia Chrystusowi. Następnie w przykościelnym baptysterium, na podstawie wyznania wiary i pragnienia pojednania z Bogiem, osiem osób przyjęło chrzest z rąk pastora - Alfreda Rokitnickiego.

Po uroczystości chrztu, uczestnicy przystąpili do Komunii Pańskiej, podczas której wierni spożywają chleb i piją wino, wspominając w ten sposób śmierć Zbawiciela.

--
Kościół Zielonoświątkowy w Polsce jest członkiem Europejskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej, Światowej Wspólnoty Zborów Bożych oraz Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Podstawą prawną działalności Kościoła jest Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnym Przewodniczącym Naczelnej Rady Kościoła i Prezbiterem Naczelnym Kościoła jest bp Marek Kamiński.