Nowy zastępca komendanta świebodzińskich strażaków

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. szef lubuskich strażaków, bryg. Patryk Maruszak wręczył akt powierzenia pełnienia obowiązków nowemu zastępcy komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie.

Z dniem nadania, obowiązki zastępcy komendanta świebodzińskich strażaków pełni mł. bryg. Marcin Bohuszko. Zgodnie ze strukturą organizacyjną komendy powiatowej straży pożarnej w Świebodzinie, zastępcy komendanta bezpośrednio podlega wydział operacyjno-kontrolno-rozpoznawczy oraz jednostka ratowniczo-gaśnicza.

Poza zadaniami wynikającymi z nadzoru nad podległymi komórkami, zastępca komendanta powiatowego realizuje zadania w zakresie informatyki i łączności, spraw obronnych, ochrony informacji niejawnych, spraw przetwarzania danych osobowych oraz spraw zarządzania bezpieczeństwem informacji, a także zadań wynikających z pełnienia funkcji oficera prasowego.

Marcin Bohuszko studia pożarnicze rozpoczął w 1998 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Po ukończeniu studiów służbę rozpoczął w Komendzie Powiatowej PSP w Świebodzinie na stanowisku ratownika. Wykazując się odpowiednimi umiejętnościami zawodowymi jak i kierowniczymi awansował na dowódcę sekcji, a następnie dowódcę zmiany. W trakcie służby podnosił kwalifikacje zawodowe uzyskując tytuł magistra na kierunku Finanse i Bankowość w zakresie Ekonomiki i Organizacji Ratownictwa. Następnie ukończył studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwa Narodowego i Zarządzania Kryzysowego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

W trakcie wieloletniej służby, Marcin Bohuszko został odznaczony Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej oraz Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Do tej pory pełnił obowiązki na stanowisku naczelnika wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego.

Opr. Waldemar Roszczuk, fot. kpt. Dariusz Szymura