Działając na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i własnej inicjatywy papieża Franciszka, Stolica Apostolska - w następstwie formalnych zgłoszeń - przeprowadziła postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań bp. Edwarda Janiaka w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich oraz innych kwestii związanych z zarządzaniem diecezją. W wyniku zakończonego dochodzenia Stolica Apostolska wobec zainteresowanego podjęła stosowne kroki.

W drodze decyzji, Stolica Apostolska nakazała biskupowi Janiakowi opuszczenie diecezji kaliskiej i zamieszkane poza jej obszarem, zakazała uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych lub spotkaniach świeckich na terenie diecezji kaliskiej, a także wniosła o wpłatę z osobistych funduszy odpowiedniej sumy na rzecz „Fundacji św. Józefa”, z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć.

Stolica Apostolska podjęła podobną decyzję w sprawie arcybiskupa seniora gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia. Abp Głódź otrzymał nakaz zamieszkania poza archidiecezją gdańską, zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych lub spotkaniach świeckich na terenie archidiecezji gdańskiej oraz nakaz wpłaty z osobistych funduszy odpowiedniej sumy na rzecz „Fundacji św. Józefa”, z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć.

Komunikat podano do publicznej wiadomości, 29 marca 2021 roku.