Fabryka w Dreźnie jest jedną z najnowocześniejszych fabryk na świecie produkujących półprzewodniki. Jest też pierwszą fabryką firmy Bosch, gdzie wykorzystano w produkcji sztuczną inteligencję z Internetem Rzeczy.

W przyszłości fabryka w Dreźnie będzie produkowała przede wszystkim mikrochipy do samochodów. Wykorzystane będą w pojazdach elektrycznych i hybrydowych, m.in. w układach hamulcowych, systemach kierowniczych, czy w systemach rozpoznawania drogi, mających wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Dla zapewnienia lepszej transmisji danych pomiędzy maszynami i komputerami, w fabryce wprowadzony zostanie nowy standard komunikacji mobilnej 5G. Wszystkie środki strukturalne wymagane dla infrastruktury 5G zostały już uwzględnione podczas budowy.

Od początku zwrócono także uwagę na ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. Głównym źródłem energii jest zielona energia elektryczna i neutralny dla klimatu gaz ziemny. Ponadto zaawansowane zarządzanie energią ma zapewnić zoptymalizowaną produkcję pod kątem zużycia.

Powstanie fabryki ma mieć też duży wpływ na lokalny rynek pracy. W końcowej fazie rozbudowy ma w niej pracować siedmiuset pracowników.

Opr. Waldemar Roszczuk, fot. Bosch