Wilkowo. Ścieżka rowerowaNa wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej i Spraw Socjalnych, Burmistrz Świebodzina ustalił zadania i wyznaczył wydziały odpowiedzialne za przeglądy, nadzór oraz niezbędne naprawy gwarantujące utrzymanie we właściwym stanie ścieżki pieszo-rowerowej wokół jeziora Wilkowskiego.

Wniosek Komisji związany był ze szkodami powstałymi na szlaku podczas ubiegłorocznych huraganów i gwałtownych deszczów.

Zgodnie z ustaleniami, za utrzymanie czystości, ustawienie odpowiedniej ilości pojemników na śmieci i opróżnianie ich wg potrzeb, a także za wykaszanie traw i ustawienie ławek odpowiedzialny jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.

Natomiast dla Wydziału Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, burmistrz zlecił utrzymanie szlaku w zakresie bezpieczeństwa polegającym na przycięciu zwisających gałęzi, krzewów i suchych drzew oraz wycinaniu zbędnych zarośli zasłaniających widoczność i utrudniających poruszanie się po ścieżce.

Za utrzymanie we właściwym stanie technicznym nawierzchni ścieżki, likwidacją nierówności spowodowanych osiadaniem gruntu, m.in. w wyniku opadów atmosferycznych i szkodami powstałymi w okresie zimowym, odpowiada Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych. Wydział odpowiada także za odpowiednie oznakowanie terenu wg przepisów i zgłaszanych potrzeb.

Opracowanie i fot. Waldemar Roszczuk