W wodociągu publicznym w miejscowości Gościkowo-Kolonia ujawniono obecność bakterii - paciorkowców kałowych

Inspektor sanitarny w Świebodzinie po zapoznaniu się z wynikami badań wody przeznaczonej do spożycia, pobranej z wodociągu publicznego w miejscowości Gościkowo-Kolonia, poinformował o obecności bakterii - paciorkowców` kałowych. Wodociąg zaopatruje w wodę Gościkowo, Jordanowo i Nowy Dworek.

W związku z ujawnieniem zmian jakości wody, inspektor sanitarny zobowiązał Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych w Świebodzinie do podjęcia działań naprawczych w terminie natychmiastowym, mających na celu zapewnienie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Obecnie wodę można spożywać jedynie po przegotowaniu. Wodociąg publiczny w miejscowości Gościkowo-Kolonia dostarcza wodę dla 1207 osób mieszkających w miejscowościach Gościkowo, Jordanowo, Nowy Dworek, a dobowa produkcja wody wynosi 149 m3 na dobę.