Cztery lubuskie powiaty objęte czerwoną strefą zagrożenia epidemicznego

Od soboty, 17 października w całym kraju obowiązują nowe zasady dla dwóch stref zagrożenia epidemicznego - żółtej i czerwonej. Obecnie czerwoną strefą zostało objętych kilka kolejnych miast i powiatów, w tym cztery lubuskie.

W całym kraju zawieszona zostaje działalność klubów fitness, siłowni, basenów i aquaparków z wyłączeniem placówek, które m.in. prowadzą działalność leczniczą, czy realizują zajęcia sportowe dla szkół i uczelni. Zawieszona Została także działalność salonów odchudzających i salonów masażu, saun, solariów i łaźni tureckich. Siłownie oraz baseny w szkołach, a także hotelach będą mogły funkcjonować. W hotelach jednak wyłącznie dla gości hotelowych.

Obecnie w województwie lubuskim czerwoną strefą objęte zostały cztery powiaty (gorzowski, krośnieński, międzyrzecki i żarski). W związku z tym we wskazanych regionach obowiązują surowsze restrykcje.

Zgodnie z wytycznymi, w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych w strefie czerwonej obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych). Wydarzenia sportowe rozgrywane będą bez udziału publiczności, a na wydarzenia kulturalne może wejść tylko 25 proc. widowni.

Obowiązkowe jest noszenie maseczek w miejscach publicznych. Należy także zachować dystans społeczny na odległość 1,5 metra. Z tego obowiązku wyłączone są osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający niepełnosprawność.

Usta i nos należy zasłaniać w autobusach i tramwajach, w miejscach ogólnodostępnych, m.in. na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów i parkingów leśnych, na terenie nieruchomości wspólnych, w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej, a także w obiektach handlowych lub usługowych oraz w budynkach przeznaczonych na potrzeby kultu religijnego.

W transporcie dla uczniów organizowanym przez samorząd terytorialny nie obowiązują limity dla transportu publicznego. Jednak konieczne jest zakrywanie ust i nosa.

Większość obostrzeń dla powiatów została opisana w rządowym serwisie internetowym dotyczącym SARS-CoV-2.