Mieszkańcy powiatu świebodzińskiego ponownie mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji, prowadzonej przez Stowarzyszenie CIVIS SUM - jako zadanie publiczne zlecone przez Powiat Świebodziński.

Pomoc prawna przysługuje dla osób uprawnionych, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniających pracowników w ciągu ostatniego roku.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Ze sposobami rejestracji i udzielania porad można zapoznać się na stronie internetowej https://edukacja-prawna.info.pl/powiat-swiebodzinski.

Stowarzyszenie CIVIS SUM prowadzi także kampanię społeczną "STOP CYBERPRZEMOCY", której głównym celem jest zwrócenie uwagi na problem przemocy rówieśniczej przy użyciu mediów elektronicznych oraz uświadomienie dzieciom i młodzieży, że "żarty" z użyciem mediów elektronicznych mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, zarówno dla ofiar, jak i sprawców takich działań.

W ramach kampanii prowadzony jest profil na portalu społecznościowym Facebook, gdzie dzieci i młodzież mogą skorzystać przez komunikator internetowy (Messenger) z pomocy prawnika i mediatora.