Atlas statystyczny województwa lubuskiego

S3. LubuskieUrząd Statystyczny w Zielonej Górze z okazji setnej rocznicy powstania Głównego Urzędu Statystycznego opracował „Atlas statystyczny województwa lubuskiego”.

W opracowaniu, za pomocą kartogramów, kartodiagramów oraz licznych wykresów zaprezentowano zagadnienia związane z kapitałem ludzkim, jakością życia, gospodarką oraz środowiskiem, a także wybrane dane dla regionów Unii Europejskiej. Poglądowy charakter publikacji umożliwia obserwację zróżnicowania regionalnego, będącego najważniejszym wyzwaniem polityki spójności Unii Europejskiej.

Atlas statystyczny województwa lubuskiego - do pobrania.