Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie ASF

W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem wojewody Władysława Dajczaka. Tematem rozmów była specustawa w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń, którą sejm uchwalił 20 grudnia ubiegłego roku. Wprowadzone zmiany dotyczą działań prowadzonych w ramach likwidowania chorób zakaźnych zwierząt oraz zapobiegania takim chorobom, ze szczególnym uwzględnieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) i kwestii redukcji populacji dzików na terytorium całego kraju. Obecnie Ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP i wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

W czasie posiedzenia Wojewódzki Lekarz Weterynarii Zofia Batorczak przedstawiła aktualną sytuację związaną z panującą w regionie epidemią afrykańskiego pomoru świń. Przypomniała także o bezwzględnym przestrzeganiu zasad bioasekuracji w hodowlach trzody chlewnej i drobiu.