Gminy z najwyższym procentem zaszczepionych mieszkańców mogą liczyć na nagrody pieniężne. Wszystkie samorządy mogą też składać wnioski do wojewody lubuskiego na dofinansowanie działań promujących szczepienia wśród mieszkańców.

To informacja przekazana przez wojewodę podczas konferencji on-line z samorządowcami, której tematem była promocja szczepień w województwie lubuskim i poziom zaszczepienia w poszczególnych gminach.

Natomiast z informacji przekazanych przez ministra zdrowia wynika, że przy wprowadzeniu kolejnych restrykcji związanych z epidemią, pod uwagę będzie brany poziom zaszczepienia w danym regionie.