Po sześciu latach starań lubuskiego samorządu wystartowało pierwsze na polsko-niemieckim pograniczu ugrupowanie współpracy terytorialnej. - To nowy standard w naszej współpracy z zachodnim sąsiadem - podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że przełomowe rzeczy w przygranicznej współpracy dokonują się właśnie tutaj, na pograniczu lubusko-brandenbursko-saksońskim. We wtorek 24 listopada, Ministerstwo Sprawiedliwości Brandenburgii opublikowało w dzienniku ustaw dokumenty założycielskie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Oznacza to, że pierwsze na polsko-niemieckim pograniczu ugrupowanie Polsko-Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa uzyskało osobowość prawną i formalnie rozpocznie swoją działalność - komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak. - To nowy standard w naszej współpracy, który ułatwi nam pójście kilka kroków dalej na drodze integracji. Ugrupowania tworzone są bowiem z myślą o zwiększeniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE - dodaje.

Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) zostały utworzone, by ułatwiać współpracę transgraniczną, ponadnarodową i międzyregionalną między państwami członkowskimi i ich władzami na szczeblu regionalnym i lokalnym. Umożliwiają tym partnerom realizację wspólnych projektów, wymianę doświadczeń i usprawnienie koordynacji planowania przestrzennego.

Samorząd województwa zabiegał o utworzenie ugrupowania od lat, gdyż to warunek konieczny do utrzymania certyfikatu UNESCO. Stąd zapisy w nowej strategii województwa lubuskiego uznające rewolucję na Łuku Mużakowa za jeden z kluczowych projektów tzw. zielonego ładu i decyzja radnych Sejmiku o udziale w tym przedsięwzięciu. W tworzeniu ugrupowania uczestniczyły jednostki samorządu terytorialnego z województwa lubuskiego przy wsparciu urzędu marszałkowskiego. EUWT wzmocni postrzeganie samorządu, jako aktywnego uczestnika wspólnych polsko-niemieckich inicjatyw i transgranicznych projektów regionalnych, a także podkreśli wykorzystanie potencjału EUWT jako narzędzia wspólnej realizacji priorytetów polskiej polityki zagranicznej na poziomie samorządowym.

To ukoronowanie naszych sześcioletnich starań - nie kryje satysfakcji członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak. - Ugrupowanie można nieco porównać do stowarzyszenia, ale to zupełnie nowa forma współpracy na pograniczu. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że musieliśmy znaleźć rozwiązania, które będą mieściły się w ramach prawnych dwóch, a nawet trzech krajów. Nasi niemieccy partnerzy musieli nawet modyfikować swój system prawny.

Udział województwa lubuskiego w EUWT z o.o. „Geopark Łuk Mużakowa” znacznie ułatwi współpracę transgraniczną z naszym niemieckim sąsiadem, pozytywnie wpłynie na efektywną promocję Geoparku oraz zwiększy szanse regionu na pozyskiwanie dofinansowania z takich źródeł, jak np. INTERREG, co z kolei pozwoli na tworzenie infrastruktury turystycznej powiązanej z obiektami Geoparku, a także na rozbudowę bazy usługowej przeznaczonej dla odwiedzających.

W budżecie zarezerwowaliśmy 6 mln zł na koncepcję projektową oraz zakup nieruchomości w Łęknicy z przeznaczeniem na Lubuskie Centrum Edukacji Ekologicznej - Zielona Szkoła oraz Lubuski Oddział Narodowego Instytutu Dziedzictwa Kultury - Park Mużakowski. Chcemy, że aby EUWT stało się elementem promocji regionu - dodaje Tadeusz Jędrzejczak.

Łuk Mużakowa to jedna z perełek przyrodniczych, a co za tym idzie i turystycznych naszego regionu. To wspólne dzieło natury i człowieka od kilku lat szczyci się tytułem geoparku UNESCO.