Zarząd Województwa Lubuskiego skierował do Rządu RP dwa apele - pierwszy dotyczy pomocy w postaci tarczy antykryzysowej dla systemu ochrony zdrowia, drugi - wprowadzenia przez Rząd RP obowiązku posługiwania się certyfikatem unijnym COVID-19.

Zarząd apeluje o niezwłoczne opracowanie i wdrożenie przez rząd RP tarczy antykryzysowej dla systemu ochrony zdrowia w Polsce, tj. rozwiązań i narzędzi w postaci systemu rekompensat, na wzór antykryzysowej tarczy branżowej dla przedsiębiorców. Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców regionu, Zarząd Województwa apeluje o pilne wypracowanie i wdrożenie potrzebnych instrumentów wsparcia jednostek ochrony zdrowia, które dadzą podmiotom leczniczym szansę zachowania bezpieczeństwa finansowego w czasie epidemii koronawirusa oraz umożliwią powrót do równowagi po jej zakończeniu.

Zarząd województwa apeluje także, aby wzorem niektórych krajów Unii Europejskiej, m. in. Austrii, Niemiec, Grecji, Włoch, Francji wprowadzić obostrzenia dotyczące obowiązywania unijnego certyfikatu COVID-19. Certyfikat zwany inaczej paszportem covidowym powinien być warunkiem korzystania z miejsc użyteczności publicznej, takich jak: restauracje, hotele, salony fryzjerskie, siłownie, baseny, kluby nocne oraz innych miejsc przebywania ludności w pomieszczeniach zamkniętych.

 

Apel Zarządu Województwa Lubuskiego dotyczący pomocy rządowej w postaci tarczy antykryzysowej dla systemu ochrony zdrowia

W celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19, zachowania płynności finansowej oraz ciągłości udzielania świadczeń przez jednostki ochrony zdrowia Zarząd Województwa Lubuskiego apeluje o niezwłoczne opracowanie i wdrożenie przez Rząd RP tarczy antykryzysowej dla systemu ochrony zdrowia na wzór antykryzysowej tarczy branżowej dla przedsiębiorców.

Większość jednostek ochrony zdrowia po kolejnych falach pandemii znalazła się w fatalnej sytuacji finansowej. Realizacja nakazów, zarządzeń i decyzji wprowadzanych przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewody Lubuskiego spowodowała wiele ograniczeń i trudności w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a w konsekwencji brak możliwości realizowania w pełni kontraktu zawartego z NFZ.

Jednocześnie, mimo niższych dochodów, jednostki ponosiły stałe koszty osobowe i utrzymania infrastruktury oraz wiele dodatkowych kosztów podyktowanych stanem pandemii, m.in. kosztów dostosowania infrastruktury jednostek do utrudnionych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz kosztów związanych z koniecznością ochrony personelu oraz pacjentów przed zakażeniem.

Poniesione wyższe koszty pozwoliły zapewnić pełną gotowość Jednostek do realizowania świadczeń medycznych w tak trudnym czasie, jednakże doprowadziły do znacznego pogorszenia się ich sytuacji finansowej.

Branże, które w czasie pandemii nie mogły normalnie funkcjonować otrzymały bezzwrotną pomoc w postaci tarcz, natomiast jednostki ochrony zdrowia mimo, że są na pierwszej linii walki z pandemią, jej nie otrzymały.

Dodatkowo, trudną sytuację ekonomiczno-finansową pogłębią zapowiadane podwyżki energii elektrycznej oraz gazu, które przełożą się również na wzrost cen innych dostaw i usług.

Z uwagi na powyższe, Zarząd Województwa Lubuskiego apeluje o niezwłoczne opracowanie i wdrożenie przez rząd RP tarczy antykryzysowej dla systemu ochrony zdrowia w Polsce, tj. rozwiązań i narzędzi w postaci systemu rekompensat, na wzór antykryzysowej tarczy branżowej dla przedsiębiorców.

Zarząd Województwa Lubuskiego oraz większość szpitali na realizację działań, mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii wirusa SARS-CoV-2, zaangażował już niemal wszystkie możliwe do wykorzystania środki zarówno własne, jak i pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych. Obecnie konieczna jest pomoc systemowa.

Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców województwa lubuskiego, Zarząd Województwa apeluje o pilne wypracowanie i wdrożenie potrzebnych instrumentów wsparcia jednostek ochrony zdrowia, które dadzą podmiotom leczniczym szansę zachowania bezpieczeństwa finansowego w czasie epidemii koronawirusa oraz umożliwią powrót do równowagi po jej zakończeniu.

 

Apel Zarządu Województwa Lubuskiego dotyczący wprowadzenia przez Rząd RP obowiązku posługiwania się certyfikatem unijnym COVID-19

W związku ze wzrostem liczby zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 Zarząd Województwa Lubuskiego apeluje o wprowadzenie nowych obostrzeń w celu zapobiegania i dalszego zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa.

Apelujemy, aby wzorem niektórych krajów Unii Europejskiej, m. in. Austrii, Niemiec, Grecji, Włoch, Francji wprowadzić obostrzenia dotyczące obowiązywania unijnego certyfikatu COVID-19. Certyfikat zwany inaczej paszportem covidowym powinien być warunkiem korzystania z miejsc użyteczności publicznej, takich jak: restauracje, hotele, salony fryzjerskie, siłownie, baseny, kluby nocne oraz innych miejsc przebywania ludności w pomieszczeniach zamkniętych.

Istotną kwestią są odwiedziny w szpitalach przez osoby bliskie pacjentów. Brak procedur regulujących stosowanie certyfikatów wśród osób odwiedzających stanowi znaczące zagrożenia dla personelu medycznego oraz pacjentów o już obniżonej odporności. Dla prawidłowego funkcjonowania stacjonarnych podmiotów leczniczych wprowadzenie powyższych regulacji pozwoli na weryfikację osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, których nie będą dotyczyły ograniczenia do wstępu na teren placówki leczniczej celem odwiedzin. Pozostałe osoby nieposiadające certyfikatu zobowiązane powinny zostać do okazania negatywnego testu na obecność koronawirusa.

Brak decyzji Rządu RP w powyższej kwestii już powoduje dalsze lawinowe rozprzestrzenianie się czwartej fali koronawirusa, co ponownie w znacznym stopniu nadwyręży system ochrony zdrowia – już poważnie osłabiony przez poprzednie fale zakażeń. Utrzymujący się deficyt oraz rosnąca frustracja wśród kadry medycznej doprowadzą do niewydolności systemu, co bezpośrednio przełoży się na zdrowie, a nawet życie mieszkańców naszego kraju.

Wobec powyższego Zarząd Województwa Lubuskiego apeluje o jak najszybsze opracowanie i wprowadzenie obowiązywania certyfikatu COVID-19.