Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zajmują się sprawą budowy obiektu w Stobnicy

CBA. PoznańSprawą budowy obiektu w Stobnicy na terenie Puszczy Noteckiej zajęli się kontrolerzy z poznańskiego CBA. W Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu złożyli wniosek o udostępnienie dokumentów dotyczących postępowań w sprawie uzgodnienia warunków budowy i oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.