Przekroczenie poziomu alarmowego dla ozonu w województwie lubuskim

Obrzyca. KrajobrazNa podstawie danych ze stacji monitoringu jakości powietrza działających w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na terenie województwa lubuskiego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze informuje, że wystąpiło przekroczenie wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu.

Oznacza to, że upały są bardziej uciążliwe, szczególnie dla osób podatnych na zmiany pogodowe. Narażone są osoby starsze i dzieci cierpiące na choroby serca i dróg oddechowych. W związku z tym należy zachować ostrożność podczas wychodzenia z domu i unikać wysiłku fizycznego na świeżym powietrzu.

Pomiary zostały dokonane na automatycznych stacjach pomiarowych w Smolarach Bytnickich i w Żarach. Ulokowanie stacji ma znaczenie dla centralno-południowej strefy województwa lubuskiego.

Opr. i fot. Waldemar Roszczuk