Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze przejęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości ujawnionych w zielonogórskim Domu Kombatanta

Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze podjął decyzję o przejęciu śledztwa dotyczącego podejrzenia nieprawidłowości w sprawowaniu opieki nad pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze oraz spowodowania zgonów dwojga pensjonariuszy.

Śledztwo zostało przejęte po opublikowaniu w mediach listu Dyrektora Szpitala w Gorzowie Wlkp. skierowanym do Wojewody Lubuskiego wskazującym na zły stan zdrowia pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, którzy decyzją Wojewody Lubuskiego ewakuowani do różnych placówek leczniczych w województwie lubuskim, w tym do gorzowskiego szpitala.

Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze zwrócił się do kierownictwa szpitala w Gorzowie o pomoc w zabezpieczeniu materiału dowodowego dotyczącego zgłoszonych w piśmie nieprawidłowości, będących przedmiotem śledztwa prowadzonego przez zielonogórską prokuraturę.

Mając na uwadze obostrzenia wynikające z zakażenia niektórych pensjonariuszy i obecny brak do nich dostępu, zielonogórska prokuratura poprosiła o zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej stwierdzonych u pacjentów z DPS-u (zgłoszone odleżyny i rany otwarte), przeprowadzenie protokolarnych lekarskich oględzin pacjentów i ewentualne wykonanie dokumentacji fotograficznej.

- Zdajemy sobie sprawę, że starania służb medycznych na ratowanie życia i zdrowia pacjentów, w tym pensjonariuszy DPS są celem nadrzędnym - mamy jednak nadzieję i liczymy na daleko idącą pomoc Kierownictwa Szpitala w Gorzowie Wlkp. oraz współpracę w prowadzonym śledztwie - zaznacza Zbigniew Fąfera - rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.