Paradyskie Dni Duszpasterskie

W piątek i sobotę (21 i 22 lutego br.) w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie odbędą się Paradyskie Dni Duszpasterskie - spotkanie formacyjne dla wszystkich kapłanów. Wśród głównych tematów poruszona zostanie kwestia duszpasterstwa powołań oraz przygotowania do koronacji obrazu Matki Bożej Paradyskiej. Gośćmi Paradyskich Dni Duszpasterskich będą ks. prałat Wojciech Niedźwiedzki z Torunia i ks. Antonio Panaro z Warszawy.

Paradyskie Dni Duszpasterskie organizowane są systematycznie dwa razy w roku, pod koniec wakacji letnich i w okresie zimowym. Poza tym, w ramach proponowanej przez diecezję stałej formacji, duchowni mają obowiązek brać udział w oddzielnych spotkaniach formacyjnych dla proboszczów i wikariuszy oraz raz w roku w trzydniowych rekolekcjach kapłańskich.

Opr. ks. Andrzej Sapieha, fot. Waldemar Roszczuk