Na odcinku drogi ekspresowej S3 między Sulechowem, a Zieloną Górą trwają gwarancyjne prace remontowe

Od poniedziałku, 09 listopada na odcinku drogi ekspresowej S3 pomiędzy węzłem Sulechów, a węzłem Zielona Góra Północ, prowadzone są gwarancyjne prace remontowe na prawej stronie jezdni. W związku z tym prawy pas zostanie wyłączony z ruchu. Prace remontowe na tym odcinku, przewidziane są do końca miesiąca. GDDKiA jak i wykonawca, proszą o zachowanie szczególnej ostrożności.

Obecnie droga ekspresowa S-3 przebiega po śladzie drogi krajowej nr 3. Projektowany odcinek drugiej jezdni łączy zrealizowany odcinek drogi S-3 w rejonie węzła Sulechów z projektowanym, w ciągu drogi S-3, obejściem Nowego Miasteczka.

Istniejący przekrój drogowy ma szerokość siedmiu metrów z obustronnym poboczem utwardzonym. Jezdnia posiada nawierzchnię bitumiczną. Droga odwadniana jest powierzchniowo za pomocą rowów przydrożnych, z których woda odprowadzana jest do istniejących cieków lub zbiorników odparowujących.