Powołano nową Radę Muzeum Regionalnego w Świebodzinie

Po kilkumiesięcznych konsultacjach i uzgodnieniach, organizator - Gmina Świebodzin przedstawiła skład nowej Rady Muzeum. Radni miejscy jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą powołania nowej Rady Muzeum Regionalnego w Świebodzinie.

W skład nowej rady weszli: prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, dr hab. Marceli Tureczek, dr Edmund Miara, Danuta Miliszewska, Krzysztof Kowerko i Tomasz Możejko. Zgodnie z ustawą o muzeach, Radę powołuję się na czteroletnią kadencję.