Stanowisko archeologiczne w Nowym Dworku. Dawne miejsce kultu Słowian

Paklicko Wielkie. Nowy DworekLubuski Konserwator Zabytków poinformował o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego stanowiska archeologicznego w Nowym Dworku - wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego, w którego skład wchodzi sztuczna wyspa oraz relikty przeprawy mostowej.

Obiekt znajduje się w obrębie miejscowości Nowy Dworek nad jeziorem Paklicko Wielkie (gm. Świebodzin, pow. świebodziński).

W trakcie badań archeologicznych prowadzonych w latach 2011-2012 odkryto relikty osady istniejącej na przełomie VIII i IX wieku. Na ich podstawie opracowano dokumentację przeprawy mostowej oraz przeprowadzono eksplorację konstrukcji rusztowej, z której zbudowana jest sztuczna wyspa na jeziorze. Dotychczasowe wyniki badań wskazują na ich unikatowy charakter w skali kraju.

Podobne miejsce kultu dawnych Słowian mieściło się na wyspie Ostrowie nad jeziorem Niesłysz.

Opracowanie i fot. Waldemar Roszczuk