Lubuski Rok Kobiet

Lubuski Rok KobietUczestniczki najbliższego Kongresu gościć będzie Łagów - Perła Ziemi Lubuskiej.

- Lubuskie Pikniki Zdrowia i Kongresy Kobiet mają na celu zachęcenie Pań do jeszcze większej aktywności. Chodźcie z nami! - zachęca marszałek Elżbieta Polak wspólnie z kobietami działającymi na rzecz lokalnych społeczności.