Jezioro Zamecko - najbardziej zanieczyszczony akwen w powiecie świebodzińskim

Jezioro Zamecko. Świebodzin

Jezioro Zamecko przylegające bezpośrednio do wschodnich granic Świebodzina, pomimo uroczego krajobrazu, który tworzy, jest akwenem bardzo zanieczyszczonym.

Głównym powodem zanieczyszczenia jest odbiór wód deszczowych, a przy niewydolności oczyszczalni ścieków z powodu obfitych opadów, także odbiór nieczystości komunalnych z miasta. Podobnie jest z jeziorem Lubinieckim (Poznańskim) połączonym ciekiem wodnym.

Powierzchnia jeziora Zamecko wynosi 17 ha. Maksymalna głębokości wynosi nieco ponad dwa metry. Dno jeziora jest mocno zamulone. Przed kilkoma laty zostało ponownie zarybione. Planowana jest rekultywacja jeziora polegająca na wydobyciu namułów z dna i wykorzystaniu ich do użyźnienia gruntów ornych.