Minister powołał komendanta lubuskiej policji

Nadinspektor Helena MichalakMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, na wniosek Komendanta Głównego Policji, powołał Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. nadinspektor Helenę Michalak. Wprowadzenie szefowej lubuskiego garnizonu odbyło się we wtorek (24 lipca) podczas obchodów Święta Policji.

Michalak już wcześniej obejmowała kierownicze stanowisko w komendzie wojewódzkiej pełniąc funkcję zastępcy komendanta wojewódzkiego. W styczniu 2016 roku została powołana na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji.

Helena Michalak jest drugą kobietą w historii policji, która została mianowana na stopień generalski i jedyną, która obecnie w tym stopniu pełni służbę.

Nadinspektor Helena Michalak urodziła się 10 stycznia 1969 r. w Gorzowie Wlkp. Z wykształcenia jest magistrem finansów i bankowości - absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2012 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie logistyki w bezpieczeństwie kraju w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Służbę w Policji pełni od 1996 roku. Szlify oficerskie zdobyła w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, którą ukończyła w 2000 roku. Od początku swojej kariery zawodowej związana była z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie zdobywała i doskonaliła swoje umiejętności zawodowe pełniąc służbę m.in. w pionie zajmującym się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, czy w Wydziale Finansów tej jednostki. Od 2001 roku piastowała stanowiska kierownicze w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. W styczniu 2016 roku została powołana na stanowisko zastępcy Komendanta Głównego Policji.

Inf. prasowa, fot. lubuska policja