Combined Resolve XIII z udziałem Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej i Brygady Kawalerii Pancernej

W bawarskim Hohenfels trwają międzynarodowe ćwiczenie taktyczne z wojskami Combined Resolve XIII, gdzie pododdziały 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej wykonują skomplikowane zadania taktyczne.

Obecnie Combined Resolve równolegle rozgrywa się w dwóch przestrzeniach. Pancerno-zmechanizowane zgrupowanie batalionowe połączonych sił 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej i 10 Brygady Kawalerii Pancernej realnie wykonuje zadania na pasach ćwiczeń, a grupy operacyjne pozostałych pododdziałów Wielkopolskiej Brygady prowadzą walkę w cyberprzestrzeni. Oba te środowiska są ściśle powiązane ze sobą i odzwierciedlają jedno spójne tło taktyczne.

Baza Szkoleniowa Joint Multinational Readiness Centre (JMRC) w bawarskim Hohenfels w Niemczech jest bardzo dobrze zorganizowana i przygotowana do tego typu zadań, a samo ćwiczenie jest rozbudowane i umożliwia doskonalenie umiejętności w każdym obszarze żołnierskiego kunsztu. Każda sekcja stanowiska dowodzenia dostaje zadania związane z swoją działalnością, na które musi sprawnie reagować zgodnie z opracowanymi procedurami.

- Tło taktycznego ćwiczenia jest maksymalnie zbliżone do realnego środowiska działań zbrojnych, począwszy od walki pododdziałów, poprzez działania informacyjne, współpracę cywilno-wojskową i funkcjonowanie w przestrzeni medialnej. Warto odnotować, że na potrzeby ćwiczenia zorganizowano sieć internetową z portalami agencji informacyjnych, władz samorządowych oraz telewizję i media społecznościowe - wyjaśnia zastępca szefa sztabu 17 WBZ, mjr Marcin Konieczny.

Podczas ćwiczenia żołnierze biorą udział w spotkaniach z lokalnymi władzami oraz przedstawicielami organizacji pomocowych i humanitarnych, których głównym celem jest stworzenie społecznego zrozumienia dla realizowanych działań zbrojnych.

Za żołnierzami siedemnastki już połowa szkolenia w Hohenfels. Kolejne dziewięć dni i nocy z pewnością nie będzie mniej intensywne. Zmotoryzowani zmierzą się nie tylko z wymagającym przeciwnikiem, ale również z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi oraz trudnym nieznanym terenem. Sztabowcy natomiast zrobią wszystko by wspomóc Dowódcę w wypracowaniu najlepszego z możliwych planów działania.

Kierownik ćwiczenia gen. dyw. Stanisław Czosnek wizytując pododdziały 17 WBZ często powtarza hasło, które stało się maksymą na czas Combined Resolve XIII. "Fight smart, not hard - walczcie mądrze, nie ciężko".

Opr. Waldemar Roszczuk, kpt. Tomasz Kwiatkowski
Zdjęcia: st. szer. Michał Wilk, st.chor. sztab Rafał Mniedło