Trwają prace związane z budową drogi prowadzącej do plaży gminnej w Wilkowie

Na osiedlu Batory, przy plaży gminnej w Wilkowie trwają prace związane z budową drogi, odwodnienia i kanalizacji sanitarnej. Inwestycja realizowana jest przez gminę Świebodzin.

Z początkiem roku pracownicy budowlani przystąpili do realizacji pierwszego etapu prac związanych z projektem budowy drogi prowadzącej do plaży gminnej w Wilkowie, budową odwodnienia i kanalizacji sanitarnej, co wiązało się z wycinką drzew i krzewów oraz usunięciem starych nawierzchni jezdnych. Robotnicy wykonali także szereg prac związanych z przygotowaniem terenu oraz zabezpieczeniem i regulacją istniejącej infrastruktury, włączając przebudowę sieci elektroenergetycznej.

Zakres prac ujętych w projekcie obejmuje m.in. wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem, montaż ogrodzenia (przy plaży) z siatki na słupkach stalowych, wymianę bramy wjazdowej i furtki, wykonanie schodów terenowych z balustradą, umocnienie skarp płytami ażurowymi, a także nasadzenie jedenastu drzew.

W zakresie prac ujęto również wykonanie stałej organizacji ruchu (z oznakowaniem poziomym, pionowym i progami zwalniającymi), połączenie remontowanych nawierzchni z istniejącymi wejściami do budynków, wjazdami na posesję itp. oraz wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przebudowanego układu komunikacyjnego. Droga i chodniki wykonane zostaną z kostki betonowej, natomiast miejsca postojowe z tłucznia kamiennego.

Zakończenie robót remontowo-budowlanych przewidziano na koniec kwietnia br. Koszt inwestycji spoczywa na gminie Świebodzin. Wartość realizowanego projektu wynosi blisko 1,4 mln zł.

Opr. /fot. Waldemar Roszczuk