Planowane i realizowane remonty dróg w powiecie świebodzińskim

Droga z Wilkowa do Ołoboku jest jedną z wielu dróg należących do powiatu świebodzińskiego, wymagających gruntownego remontu. Remont tego odcinka byłby spełnieniem marzeń mieszkańców okolicznych miejscowości, a także turystów i rowerzystów. Droga bowiem wiedzie do popularnych ośrodków turystycznych i obiektów sportowo-rekreacyjnych. Jest jednocześnie częścią szlaku pieszo-rowerowego i łączy leśne dukty i ścieżki prowadzące do pobliskich jezior.

Dokumentację na przebudowę drogi Wilkowo-Ołobok opracowano blisko pięć lat temu, w której założono wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni oraz wykonanie nakładki wzmacniającej. W ramach projektu przewidziano także wykonanie remontu obiektu mostowego nad kanałem (przy bunkrze i tamie spustowej) w Ołoboku. Problemem w realizacji tego przedsięwzięcia były i nadal są ograniczenia związane z okrojonym budżetem powiatu. Obecnie jedynym rozwiązaniem jest wsparcie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ostatnich dniach, starosta świebodziński Zbigniew Szumski, na łamach serwisów społecznościowych poinformował o zbliżających się remontach dróg w regionie oraz ołobockiego mostu - który również wymaga gruntownego remontu.

- Przygotowujemy remont mostu, którego realna nośność wynosi nieco ponad dziesięć ton. Od wielu lat problem stanowią ciężkie transporty, które nie mogą dostać się legalnie do przeżywających boom inwestycyjny Niesulic i Kalinowa. Nasze plany obejmowały podniesienie nośności do czterdziestu ton, przy zachowaniu walorów historycznych obiektu. Jednak zalecenia Lubuskiego Konserwatora Zabytków zmieniły nasze plany - wyjaśnia Zbigniew Szumski. - Możemy jedynie wymienić nawierzchnię, dokonać konserwacji i wzmocnienia elementów konstrukcji nośnej. Nie ma mowy o poszerzeniu, czy przebudowie mostu. Nośność zostanie podniesiona jedynie nieznacznie - zaznacza szef powiatu. Obecnie trwają prace nad dokumentacją. Możliwe, że inwestycja zostanie zrealizowana w okresie najbliższych dwóch, trzech lat - przewiduje starosta.

Most jest obecnie połatany i doprowadzony do stanu używalności. Często jednak dochodzi na nim do uszkodzeń, co zarejestrowaliśmy.

- Czekamy na pozwolenie na budowę, zgodnie z posiadaną dokumentacją przebudowy odcinka drogi Borów-Ołobok. Z pozytywną rekomendacją Wojewody Lubuskiego przekazany został do Ministerstwa Infrastruktury nasz wniosek o sfinansowanie połowy kosztów przebudowy drogi z Wilkowa do Borowa, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Staramy się o pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szacowany koszt obu inwestycji to około 15 mln zł. Bez wsparcia Gmin Świebodzin i Skąpe, tematu nie udźwigniemy - podkreśla starosta.

W regionie rozpoczęły się już prace remontowe innych dróg powiatowych, m.in. na odcinku Kręcko-Koźminek i Mostki-Przełazy - które wielokrotnie były przedmiotem obietnic wyborczych.

Remonty wspomnianych dróg powiatowych realizuje firma Drogbud. Koszt remontu drogi Kręcko-Koźminek wynosi blisko 1,6 mln zł. Połowa środków pochodzi z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Drugą część pokrywa Gmina Zbąszynek i Powiat Świebodziński.

Częściowy koszt drugiej, długo oczekiwanej inwestycji pokrywa Fundusz Dróg Samorządowych przy współudziale Gminy Lubrza i Powiatu Świebodzińskiego. Będzie to jednak remont częściowy. Na długości tysiąca metrów ułożona zostanie warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego, jezdnia zostanie poszerzona, przebudowane zostaną zjazdy i skrzyżowania, wyprofilowane i oczyszczone rowy oraz wykonane oznakowanie poziome. - Trudno dziś określić czy będzie kontynuacja w tym roku, czy od nowa w 2022 - wyjaśnia starosta Szumski. Realizacja remontu pozostałej części drogi zależy od rozstrzygnięcia kolejnej edycji Funduszu Dróg Samorządowych.

Na terenie powiatu trwają także prace naprawcze dróg po sezonie zimowym. Jest to najczęściej remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych wykonany metodą ciśnieniową w technologii grysów i emulsji przy pomocy specjalistycznych maszyn - remonterów. Prace obejmują naprawę i zabezpieczenie największych ubytków oraz wybojów, spękań, wyłuszczeń i porowatości nawierzchni.

 

Rozpoczynamy cykl publikacji dotyczących budowy i remontów dróg w powiecie świebodzińskim, a także realizacji inwestycji mających wpływ na codzienne życie mieszkańców regionu. W najbliższą środę poinformujemy o zbliżających się utrudnieniach w związku z remontami dróg w gminie Świebodzin i o wzmożonym ruchu pojazdów w mieście.