Nowy Szpital w Świebodzinie przystąpił do pilotażowego programu Dieta Mamy

Nowy Szpital w Świebodzinie realizuje program pilotażowy NFZ i Ministerstwa Zdrowia pod nazwą "Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy". Celem programu jest wdrożenie modelu żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym oraz propagowanie zdrowego żywienia wśród pacjentek. Program ma charakter pilotażowy i jest realizowany w placówkach, które wyraziły wolę współpracy i podpisały umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W ramach programu szpital ma obowiązek zapewnić pacjentkom oddziału położniczego specjalnie dla nich przygotowane posiłki pod nadzorem dietetyka. Istotną częścią programu jest możliwość konsultacji ze szpitalnym dietetykiem w czasie pobytu w szpitalu i w okresie dwóch miesięcy po porodzie. Pacjentki przyjmowane na oddział położniczy w Świebodzinie, otrzymują na piśmie zalecenia dietetyczne i kontakt do szpitalnego dietetyka.

Panie, które chciałyby skorzystać z konsultacji dietetyka mogą również zgłosić takie zapotrzebowanie położnej na oddziale. Ponadto przez dwa miesiące od zakończenia hospitalizacji pacjentki mają możliwość kierowania pytań i uwag do szpitalnego dietetyka drogą elektroniczną na podany w dokumentacji adres e-mail.

Więcej informacji na temat prawidłowego żywienia kobiet w ciąży i kobiet karmiących można uzyskać na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.