Nie żyje Iwona Balcewicz - Honorowy Obywatel Świebodzina

Iwona Balcewicz. Świebodzin

W poniedziałek, 30 lipca zmarła Iwona Balcewicz - przedsiębiorca, filantrop, Honorowy Obywatel Świebodzina. Iwona Balcewicz przez wiele lat zmagała się z ciężką chorobą nowotworową. Odeszła w wieku 54 lat.

Iwona Balcewicz pod koniec lat osiemdziesiątych ub. stulecia przejęła rodzinną piekarnię. Kilka miesięcy później uruchomiła własną cukiernię. Jak często wspominała, firma była całym jej życiem. Przez wiele lat wspomagała najuboższych dostarczając pieczywo do świebodzińskiego "Banku Chleba". Uczestniczyła w wielu akcjach charytatywnych. Wspierała materialnie imprezy sportowe i kulturalne.

Była wyróżniana i nagradzana, m.in. za kształcenie młodzieży w zawodzie. Za wysoki poziom kształcenia młodych piekarzy oraz stuprocentową zdawalność egzaminów czeladniczych otrzymała Srebrną i Złotą Odznakę Mistrza.

Dzięki Iwonie Balcewicz powstała tradycja wręczania wyróżnionym osobom bochenków chleba z herbem Świebodzina, podczas ważnych uroczystości miejskich i okolicznościowych. W 2011 roku Rada Miejska przyznała Iwonie Balcewicz tytuł Honorowego Obywatela Świebodzina.

Opr. W. Roszczuk, fot. arch. gm. Świebodzin