Łagów. Zarząd WL przyznał dofinansowanie na zagospodarowanie parku przyzamkowego

Zarząd Województwa Lubuskiego w ramach procedury odwoławczej przyznał gminie Łagów dofinansowanie w wysokości 1,2 mln zł na realizację projektu pod nazwą "Zagospodarowanie Parku Przyzamkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Projekt polega na zagospodarowaniu Parku Przyzamkowego w Łagowie wraz z przebudową Pawilonu Zielonego oraz utworzeniu Dydaktycznego Duktu Zdrowia w naturalnej osi przyrodniczej Łagowski Park Krajobrazowy - Rezerwat Przyrody Nad Jeziorem Trześniowskim - Park Przyzamkowy, jako innowacyjnej ścieżki turystycznej promującej ochronę przyrody i zdrowy tryb życia poprzez aktywność ruchową w obszarach cennych przyrodniczo.

Celem długofalowym przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności województwa lubuskiego i liczby mieszkańców regionu korzystających z walorów przyrodniczych wokół Jeziora Trześniowskiego poprzez zagospodarowanie i efektywne wykorzystanie zasobów krajobrazowych Łagowa jako Perły Lubuskiej.

--
Opr. /fot. Waldemar Roszczuk, portal lubuskie.pl