Tadeusz Lityński

  • Inauguracyjne spotkanie diecezjalnej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia

    Paradyskie seminarium duchowne będzie miejscem inauguracyjnego spotkania diecezjalnej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia. Powołani przez biskupa zielonogórsko-gorzowskiego członkowie tego nowego gremium doradczego otrzymają dekrety nominacyjne i dokonają wyboru zespołu programowego. Spotkanie - zaplanowane na środę 19 lutego rozpocznie się o godz. 11.00.