Rejestr Zabytków Województwa Lubuskiego

  • Stanowisko archeologiczne w Nowym Dworku. Dawne miejsce kultu Słowian

    Paklicko Wielkie. Nowy DworekLubuski Konserwator Zabytków poinformował o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego stanowiska archeologicznego w Nowym Dworku - wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego, w którego skład wchodzi sztuczna wyspa oraz relikty przeprawy mostowej.