nowelizacja

  • Świebodzin na liście gmin, w których wprowadzone zostaną wybory proporcjonalne

    Herb ŚwiebodzinDotychczas wybory proporcjonalne odbywały się wyłącznie w 66 miastach na prawach powiatu. Nowelizacja kodeksu wyborczego, która wchodzi w życie z końcem stycznia, zakłada rozszerzenie zasady proporcjonalności o gminy, które zamieszkuje co najmniej 20 tys. osób.
  • Wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie podziału gmin na okręgi wyborcze

    Rada Miejska - ŚwiebodzinW związku z nowelizacją Kodeksu wyborczego Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła uchwałę w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze. Zgodnie ze zmianami, wszystkie rady gmin zobowiązane są do dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy - czyli do 1 kwietnia.