Spotkanie edukacyjno-informacyjne na temat mediacji i polubownego rozwiązywania sporów

W ramach tygodnia mediacji, w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie organizowane jest bezpłatne spotkanie z mediatorem sądowym, na którym będzie możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej.

Mediacja jest alternatywnym, pozasądowym sposobem rozwiązywania konfliktów. Mediator jako bezstronna i neutralna osoba, profesjonalnie przygotowana do pełnienia swej roli, wspomaga i ułatwia komunikację między stronami pozostającymi w konflikcie lub sporze. Pomaga też wybrać najlepsze, wypracowane i zaakceptowane przez obie strony rozwiązanie.

Dzięki mediacji to strony mają realny wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie. W mediacji spór nie jest oddawany pod rozstrzygnięcie innej osoby - to strony same decydują o rozwiązaniu, które najbardziej im odpowiada. Ugoda mediacyjna to satysfakcja dla obu stron konfliktu.

Na spotkaniu będzie można dowiedzieć się:

- Czym jest mediacja.
- Rola mediatora w procesie mediacji. Mediator a sędzia.
- Zasady mediacji.
- Korzyści z mediacji:
- Odległość nie ma znaczenia
- Mniejszy stres w porównaniu ze sporem sądowym
- Niższe koszty w porównaniu z procesem sądowym
- Bardziej efektywna niż proces sądowy
- Możliwość szybkiego rozwiązania konfliktu
- Możliwość poprawy relacji między stronami sporu
- W jakich sytuacjach mediacja może być prowadzona, a w jakich sytuacjach mediacja nie pomoże.
- Ugoda mediacyjna, a wyrok.
- Możliwości skorzystania z mediacji zarówno na etapie przedsądowym, jak i trwającego już postępowania sądowego.

Spotkanie odbędzie się 16 października w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie o godz. 9.00 i 10.00. Wstęp wolny! Po spotkaniu będzie możliwość zadawania pytań.