Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Świebodzinie VIII kadencji

Rada Miejska ŚwiebodzinZgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego, 22 listopada o godz. 12.00 w sali sesyjnej świebodzińskiego Ratusza odbędzie się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Świebodzinie.

Wg ustalonego porządku, sesja rozpocznie się od wręczenia zaświadczeń o wyborze radnego. Po oficjalnym otwarciu odbędzie się ślubowanie radnych, a następnie wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady. W trakcie sesji odbędzie się także ślubowanie Tomasza Sielickiego - nowo wybranego Burmistrza Świebodzina.

W związku z wyborem na Burmistrza Świebodzina, Komisarz Wyborczy stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Świebodzinie Tomasza Sielickiego. Tym samym w gronie radnych zasiądzie Małgorzata Osica, kandydatka z listy Pro Świebodzin, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów.

Sesja Rady Miejskiej w Świebodzinie transmitowana będzie na żywo w serwisie Youtube na profilu Gminy Świebodzin.

Przypominamy, że do Rady Miejskiej w Świebodzinie dostało się 21 radnych.